Our Team

 TOGETHER WE RISE

      Shubhaang Digge      
      Team Captain      

 

System Heads
Subodh Mhase Ashutosh Jatkar Purushottam Doshi Param Desai Virendra Nichit
Technical Electric Powertrain Electric Powertrain Marketing Vehicle Dynamics

 

 

 

Shivkumar Mirajgave Mohit Maru Shubham Patil    
Brakes Chassis Composites    

 

 

Vehicle Dynamics
Virendra Nichit Abhishek Patil Prabhanjan Shelke Shreyas Padamwar      
System Head Member Member Member      

 

 

Drivetrain System

 

Ahad Memon Chinmay Bangar          
Member Member          

 

 

Brakes System
Shivkumar Mirajgave Subodh Mhase Mohnish Potu        
System Head Member Member        

 

 

Chassis System
Mohit Maru Darshan Deshmukh Vaibhav Shelke Rahul Kannawar      
System Head Member Member Member      

 

 

Marketing Team

 

Param Desai Shubhaang Digge Pooja Narawade        
System Head Member Member        

 

 

Composites System
Shubham Patil Rahul Awtade Gopal Kabra Raunak Gupta      
System Head Member Member Member      

 

 

Tractive System and Accumulator
Akash Nandargi Rishikesh Kulkarni Sanket Kamat Samadhan Dorge      
Member Member Member Member      

 

 

Ground Low Voltage System and Data Acquisition System
Niranjan Tarale Omkar Kulkarni Nainesh Desale Akash Shinde Sarvesh Deshmukh Tejas Karad  
Member Member Member Member Member Member  

 

 

Web Development
Krishnai Munde Samihan Deshmukh          
Member Member